Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt 25-05-2018


Welkom op de website van Briggs & Stratton van de Briggs & Stratton, LLC (“Briggs & Stratton” of het “Bedrijf”). De volgende algemene voorwaarden (samen met alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen) zijn van toepassing op uw gebruik van, maar niet beperkt tot, Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco en Victa, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten aangeboden op of via deze websites (gezamenlijk de ‘Website’), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Door deze Website te bezoeken, verklaart u aan Briggs & Stratton dat u ten minste 18 jaar oud bent (of meerderjarig in het rechtsgebied waar u woont) en dat u over het recht, het gezag en de capaciteit beschikt om in te stemmen met en leeftijd te worden gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruiken van de Website. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN GARANTIEDISCLAIMERS, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN ARBITRAGE BEPALINGEN, WAARONDER UW OVEREENKOMST OM GESCHILLEN DIE VOORTKOMEN UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP TE LOSSEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS. ZIE HET ARBITRAGE GEDEELTE HIERONDER OMDAT U BEPAALDE RECHTEN OPGEEFT, ZOALS HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK EN HET RECHT OM EEN RECHTSZAAK TEGEN EEN CLASS-ACTION AAN TE SPANNEN.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, dat hier bij verwijzing is opgenomen, ongeacht of u het hebt gelezen of niet. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid, moet u de Website verlaten.

INHOUDSOPGAVE

 1. Intellectueel eigendom
 2. Accuraatheid en verschijningsvorm van websitegegevens
 3. Gebruikersvereisten
 4. E-mails
 5. Gebruikershandleiding
 6. Persoonsgegevens; gebruikersaccounts.
 7. Disclaimers van garanties
 8. Beperking van aansprakelijkheid
 9. Gebruikersparticipatie en inzendingen
 10. Auteursrechtklachten en copyright-agent
 11. Links naar websites van derden
 12. Links naar de website van Briggs & Stratton
 13. Internationale en exportkwesties
 14. Fouten, volledigheid en wijzigingen
 15. Vooruitblikkende verklaringen
 16. Toepasselijk wetgeving
 17. Wederzijdse arbitrageovereenkomst
 18. Schadeloosstelling
 19. Het recht om te beëindigen
 20. Algemene bepalingen
 21. Productomschrijving, prijzen, & beschikbaarheid
 22. Productbestellingen; bevestigingen; afwijzingen of annuleringen
 23. Prijs, belastingen en verzendkosten
 24. Betaalmethoden
 25. Verzending
 26. Vertraging in verzending
 27. Productgaranties
 28. Naleving van wetgeving
 29. Contactgegevens
 30. Promoties
 31. Kennisgeving voor inwoners van Californië
 32. Juridische Kennisgeving voor inwoners van New Jersey
 33. Wijzigingen

1. Intellectueel eigendom

U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze Website ziet of leest, auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders vermeld en dat u geen van deze materialen op de Website mag gebruiken, behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De Website en alle noodzakelijke software die wordt gebruikt in verband met de Website, de verzameling, compilatie, assemblage en rangschikking van alle afbeeldingen, "uiterlijk en gevoel", fotografie, grafische afbeeldingen, kunstwerk, tekst, en overige informatie en materiaal op de Website, alle Merken (hieronder gedefinieerd) en andere intellectuele eigendommen die hiermee verband houden en alle informatie en gegevens die via de Website worden verzameld, eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door Briggs & Stratton of aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of partners en bedrijfseigen informatie bevatten die wordt beschermd door alle toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom op een wereldwijde basis.

Briggs & Stratton verleent u een beperkte licentie om persoonlijk gebruik te maken van de Website. Deze licentietoekenning omvat niet: (a) wederverkoop of commercieel gebruik van de Website; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen of beschrijvingen; (c) het maken van afgeleid gebruik van de Website; of (d) gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op de Website. Elk ongeoorloofd gebruik van de Website beëindigt de toestemming of licentie die wordt verleend door deze Algemene Voorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, merkenrecht (waaronder handelsimago) en communicatieregelgeving en statuten. Alle overtreders zullen in de ruimste zin van de wet worden vervolgd.

De bedrijfsnaam, de term Briggs & Stratton, het bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk ‘merken’) zijn handelsmerken van het bedrijf of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of licentieverstrekkers. U mag dergelijke Merken niet gebruiken of weergeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle overige namen, merkennamen en merken worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

2. Accuraatheid en verschijningsvorm van websitegegevens

Er is redelijke zorg aan besteed om ervoor te zorgen dat alle informatie en materialen op de Website waarheidsgetrouw en correct zijn. De informatie en materialen op de Website zijn alleen voor educatieve en informatieve doeleinden. De Website kan onbedoeld onjuiste informatie bevatten, hetzij vanwege de ouderdom van informatie, fouten of weglatingen. Productspecificaties en kleuren op de Website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Briggs & Stratton biedt geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van dergelijke informatie of materialen.

We proberen de kleur of producten op de Website op een correcte manier weer te geven. De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke productkleur als gevolg van verschillen in computerschermen. Omdat uw monitoren kleuren afwijkend weer kunnen gegeven, kunnen we niet garanderen dat uw monitor de werkelijke kleur van de producten nauwkeurig weergeeft.

3. Gebruikersvereisten

U gebruikt de Website alleen om informatie over de producten of services van het Bedrijf te verkrijgen, om met het Bedrijf te communiceren over haar producten of diensten, om producten of diensten van het Bedrijf te kopen en voor andere doeleinden waarvoor de Website is bedoeld. U zult de Website NIET gebruiken om de volgende zaken te doen:

 • Deze algemene voorwaarden of het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, privacy of andere rechten van een derde partij overtreden.
 • De Website gebruiken voor enig doel of op een manier die in strijd is met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving.
 • Materiaal naar de Website uploaden, plaatsen, e-mailen, hacken of anderszins verzenden of overdragen dat aanstootgevend is of softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van welke computersoftware, hardware, apparatuur of website-inhoud die is gekoppeld aan de Website dan ook te onderbreken, te vernietigen of te beperken.
 • ‘Scrape’, ‘frame’ of ‘spiegelen’ van delen van de Website zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
 • De Website gebruiken met als doel minderjarigen te misbruiken, schade toe te brengen of te proberen te misbruiken of te schaden door hun bloot te stellen aan ongepaste inhoud, persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van profane, lasterlijke, valse, misleidende, frauduleuze, bedreigende, obscene of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie, of enige materialen, informatie of inhoud die betrekking hebben op de verkoop van nagemaakte of gestolen artikelen.
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen voor commerciële doeleinden of om te verzoeken om werk of contractwerk.
 • Vragen, adverteren voor, of contact opnemen met gebruikers in welke vorm dan ook voor werk, contractering of verkoop van producten of diensten via de Website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
 • Dezelfde noot herhaaldelijk plaatsen (aangeduid als 'spammen').
 • De Website op een andere manier gebruiken die, naar eigen goeddunken van het Bedrijf, schadelijk is voor het Bedrijf, derde partijen of anderszins aanstootgevend is.

4. E-mails

Briggs & Stratton kan u bevestigingsmails en andere transactionele e-mails met betrekking tot de Website sturen. Briggs & Stratton kan u ook e-mails sturen over producten of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren ("marketing-e-mails"). U kunt zich op elk moment uitschrijven voor marketingmails door op afmelden te klikken in de e-mailberichten van Briggs & Stratton.

5. Gebruikershandleiding

De Gebruikershandleidingen die op deze Website beschikbaar zijn, worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. U bent niet geautoriseerd om de Handleidingen te downloaden, behalve dan voor persoonlijk gebruik in verband met apparatuur of motoren die u bezit of gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste modelnummer van het apparaat of het motormodel en type om de juiste Gebruikershandleiding op te halen. Briggs & Stratton is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van een onjuiste Gebruikershandleiding of een Gebruikershandleiding verkregen van de Website of als gevolg van uw nalatigheid of verzuim bij het gebruik van deze Gebruikershandleiding.

6. Persoonsgegevens; gebruikersaccounts

 1. Verzameling van uw persoonlijke informatie. Sommige materialen die beschikbaar zijn op de Website vereisen mogelijk vooraf registratie om toegang te krijgen. Als u besluit om toegang te verkrijgen tot dergelijk materiaal, moet u zich registreren. We kunnen weigeren u een gebruikersnaam, e-mailadres of schermnaam te geven die u niet mag gebruiken als deze: (i) al door iemand anders wordt gebruikt; (ii) kan worden opgevat als zich voordoen als een andere persoon; (iii) in strijd is met het intellectuele eigendom of andere rechten van een persoon; (iv) beledigend is of (v) door het Bedrijf wordt geweigerd om enige andere reden naar eigen goeddunken. Wanneer u een registratie bij ons voltooid, moet u bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. U stemt ermee in dat dergelijke persoonlijke informatie naar waarheid, accuraat en volledig zal zijn en dat u deze persoonlijke informatie onmiddellijk zult bijwerken wanneer deze veranderen. Indien u persoonlijke informatie verstrekt die vals of onjuist, niet actueel of onvolledig zijn, of als wij vermoeden dat uw persoonlijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, kunnen wij naar eigen goeddunken uw recht op toegang tot materiaal waarvoor registratie is vereist schorsen of beëindigen. Alle persoonlijke informatie die hieronder worden verstrekt, worden behandeld volgens de voorwaarden van het Privacybeleid.
 2. Account, wachtwoord en beveiliging. U bent de enige geautoriseerde gebruiker van uw account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van elke gebruikersnaam, wachtwoord en account die door u of ons zijn verstrekt voor toegang tot de Website. U bent uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw wachtwoord of account. Briggs & Stratton heeft geen controle over het gebruik van uw account door u of door derde partijen en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit dergelijk ongeoorloofd gebruik. Indien u vermoedt dat een niet-geautoriseerde partij mogelijk uw wachtwoord of account gebruikt of als u een andere inbreuk op de beveiliging vermoedt, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen. Niets in deze paragraaf zal van invloed zijn op het recht van Briggs & Stratton om het gebruik van de Website te beperken of te beëindigen, zoals hieronder uiteengezet in Paragraaf 20.
 3. Bewijs van identiteit. U zult ons een bewijs van identiteit verstrekken dat wij van tijd tot tijd redelijkerwijs kunnen vragen.
 4. Internettoegang. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van diensten voor internettoegang, mobiele gegevens of overige apparaten of diensten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website of het materiaal op eigen kosten te gebruiken.

7. Disclaimers van garanties

DEZE SITE IS BESCHIKBAAR "ZOALS DEZE IS" ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM. BRIGGS & STRATTON WERKT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE REGELMATIG BIJ, MAAR BIEDT GEEN GARANTIE OF REPRESENTATIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID VAN DIE INFORMATIE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE. BRIGGS & STRATTON GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET IMPLEMENTEREN VAN VOLDOENDE PROCEDURES EN IJKPUNTEN OM TE VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR ANTIVIRUSBESCHERMING EN GEGEVENSBESCHERMING, EN VOOR HET ONDERHOUDEN VAN MIDDELEN BUITEN ONZE WEBSITE VOOR ELKE RECONSTRUCTIE VAN VERLOREN GEGEVENS.

BRIGGS & STRATTON GEEFT GEEN GARANTIE DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN.

8. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN BRIGGS & STRATTON, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDEN, HAAR LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS OF DEALERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN DIE OP DEZE WEBSITE OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, TUSSENPERSONEN, MANDATARISSEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS DIE WORDEN GENOEMD, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER ZONDER BEPERKING INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING EN DIE VOORTVLOEIEND UIT GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS, GEDERFDE INKOMSTEN OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ENIGE WEBSITES VAN DERDE PARTIJ DIE AAN DEZE WEBSITE ZIJN GEKOPPELD, OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP DERGELIJKE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE ZIJN GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN OF BRIGGS & STRATTON AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALS UW GEBRUIK VAN DE SITE RESULTEERT IN DE NOODZAAK VAN SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, NEEMT U ALLE KOSTEN VAN DIE ACTIVITEITEN VOOR UW REKENING. BRIGGS & STRATTON WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE U OP DE WEBSITE VINDT.

DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN DAT DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID UITEENGEZET IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN REDELIJK ZIJN. ALS U VAN MENING BENT DAT NIET ZE REDELIJK ZIJN, MAG U DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

 

HET TOEPASSELIJKE RECHT IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, DUS DE BEPERKING OF UITSLUITINGEN DIE IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN UITEENGEZET, ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF BEPERKT TOT DE HOOGSTE MATE DIE IS TOEGESTAAN ONDER DIE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

9. Gebruikersparticipatie en inzendingen

Deze Website kan een actief forum bevatten waarop u inhoud kunt plaatsen (‘Uw Inhoud’). Uw inhoud wordt op geen enkele manier door Briggs & Stratton goedgekeurd. Briggs & Stratton is op geen enkele manier verantwoordelijk voor Uw Inhoud. Briggs & Stratton behoudt zich het recht voor om Uw Inhoud of Gebruikersreacties om welke reden dan ook op elk moment te blokkeren of te verwijderen.

Gebruikers dienen geen vertrouwelijke of gepatenteerde informatie of materialen te sturen naar Briggs & Stratton via deze Website. Alle communicatie of materiaal dat u via deze website of plaatst op deze website, zal als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden behandeld en openbaar worden gemaakt. Briggs & Stratton is niet verplicht om te reageren op uw berichten of Uw Inhoud.

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor Uw Inhoud en Briggs & Stratton is slechts een passieve leidraad voor uw online distributie en publicatie van Uw Inhoud. U verklaart en garandeert hierbij dat Uw Inhoud; (a) te allen tijde zal voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot Paragraaf 3 (Gebruikersvereisten) hierboven; en (b) geen aansprakelijkheid voor ons zal creëren of ertoe zal leiden dat wij (geheel of gedeeltelijk) de diensten van klanten, partners of leveranciers van Briggs & Stratton zullen verliezen.

U verleent ons hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere lagen) recht om te gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, afgeleide werken te creëren, communiceren, publiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, en distribueren van al Uw Inhoud, waaronder maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, video’s, foto’s, muziekwerken, audio en tekst die in dergelijke berichten zijn opgenomen in alle media, waaronder, maar niet beperkt tot, sociale media, gedrukte publicaties, presentaties, promotie materialen of websites, in verband met en/of als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten, waaronder in verband met en/of in advertenties die eeuwig over de hele wereld plaatsvinden, zoals Briggs & Stratton naar eigen goeddunken geschikt acht zonder verdere toestemming of betaling. Briggs & Stratton heeft alle rechten, titels en belangen in alle resultaten en opbrengsten van dergelijk gebruik van Uw Inhoud. Briggs & Stratton heeft het recht om de hierboven vermelde rechten om Uw Inhoud te gebruiken over te dragen aan een derde partij, waaronder maar niet beperkt tot, een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Briggs & Stratton kan Uw Inhoud en elk ander materiaal dat is gecreëerd onder deze Algemene Voorwaarden wijzigen, aanpassen of bewerken en deze volledig naar eigen goeddunken van Briggs & Stratton vermarkten en exploiteren. Briggs & Stratton is niet verplicht om Uw Inhoud te gebruiken of enige rechten uit te oefenen die door deze Algemene Voorwaarden worden verleend.

Briggs & Stratton accepteert of overweegt geen ongevraagde ideeën of materialen voor producten of diensten, of verbeteringen aan onze producten of diensten. Verzend daarom geen ongevraagde ideeën of materialen voor producten of verbeteringen aan onze producten of diensten aan Briggs & Stratton (zelfs niet binnen Uw Inhoud), in welke vorm en op welke wijze dan ook. Briggs & Stratton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de ontvangst van dergelijke ongevraagde ideeën of materialen.

U begrijpt dat Briggs & Stratton misschien aan hetzelfde of een soortgelijk idee of concept werkt voor ideeën, uitdrukkingen van ideeën of andere materialen die u indient binnen Uw Inhoud, dat Briggs & Stratton een dergelijk idee of concept wellicht al kent van andere bronnen, of dat Briggs & Stratton dit misschien eenvoudig (of een vergelijkbaar idee) wenst te ontwikkelen of misschien een andere actie heeft ondernomen of zal ondernemen. Stuur geen inhoud naar deze website waarvan u denkt dat deze uw intellectuele eigendomsrechten bevat.

10. Auteursrechtklachten en copyright-agent

Indien u van mening bent dat een bericht op de Website inbreuk maakt op uw auteursrecht of andere rechten, dient u een claim van inbreuk in bij Briggs & Stratton in de vorm van een schriftelijke klacht die voldoet aan de onderstaande vereisten en u bezorgt aan onze aangewezen agent een kennisgeving van vermeende inbreuk op:

Per post: Briggs & Stratton, LLC Attn: IP Counsel PO Box 702 Wauwatosa, WI 53202-0702

Elke schriftelijke kennisgeving met betrekking tot een lasterlijke of inbreuk makende activiteit, of het nu gaat om een auteursrecht, patent, handelsmerk of ander eigendomsrecht, moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om namens (1) de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden of (2) de persoon die laster ondervindt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online website onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website. Evenzo, voor materialen die lasterlijk zijn of inbreuk maken op octrooien, handelsmerken of andere eigendomsrechten van een derde partij, dient u een lijst van dergelijke materialen in; (c) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, het onderwerp is van een inbreuk makende activiteit of waarvan wordt beweerd dat het lasterlijk is en dat moet worden verwijderd of waartoe toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is voor ons om het materiaal te lokaliseren; (d) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres; (e) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door het auteursrecht of een andere rechtmatige eigenaar van het eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende; en (g) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die naar verluidt worden geschonden of van de persoon die naar verluidt laster heeft ondervonden. Voor meer informatie over de vereiste informatie voor een geldige kennisgeving, zie 17 USC 512, onder c (3). U dient zich ervan bewust te zijn dat op grond van de wet eisers die een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven met betrekking tot auteursrechtinbreuk aansprakelijk kunnen zijn voor schade die is opgelopen als gevolg van het verwijderen of blokkeren van materiaal, gerechtskosten en advocatenhonoraria.

Briggs & Stratton zal naar eigen goeddunken reageren op dergelijke schriftelijke mededelingen.

11. Links naar websites van derden

Deze Website kan links bevatten (zoals hyperlinks) van de Website naar, en plug-ins van, websites of applicaties die eigendom zijn van, worden uitgevoerd of beheerd door derden (gezamenlijk, "Websites van Derden") voor uw gemak, maar Briggs & Stratton representeert op geen enkele wijze die Websites van Derden. Alle koppelingen of invoegtoepassingen naar een website van derden impliceren niet dat Briggs & Stratton is gelieerd aan of verbonden met de website van derden. Briggs & Stratton biedt geen garanties met betrekking tot de inhoud of activiteiten van de website van derden. U BEZOEKT WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN OP EIGEN RISICO. BRIGGS & STRATTON WIJST NADRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN EN/OF HET BEKIJKEN VAN WEBSITES VAN DERDEN EN U STEMT ER HIERBIJ MEE IN OM BRIGGS & STRATTON TE VRIJWAREN VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT WEBSITES VAN DERDEN.

12. Links naar de website van Briggs & Stratton

U mag links naar de website Briggs & Stratton maken, op voorwaarde dat u dit doet in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 • De linkende website mag geen browser- of boarder-omgeving aanmaken of gebruikmaken van andere technieken die op enigerlei wijze het uiterlijk van deze Website veranderen.
 • De linkende website mag geen verkeerde relatie tussen Briggs & Stratton voorstellen met de linkende website.
 • De linkende website mag niet impliceren dat Briggs & Stratton de linkende website of de producten of diensten van de linkende website goedkeurt.
 • De linkende website mag zonder toestemming geen logo of kenmerk van Briggs & Stratton gebruiken.
 • De linkende website mag geen onjuiste of misleidende informatie over Briggs & Stratton bevatten.
 • De linkende website mag geen onwettig, aanstootgevend, beledigend, pornografisch of obsceen materiaal bevatten.

Als voorwaarde om naar deze Website te linken, stemt u ermee in dat Briggs & Stratton de toestemming om naar deze Website te linken op elk moment kan beëindigen. U gaat er ook mee akkoord om onmiddellijk alle links naar deze Website te verwijderen als u hierom wordt gevraagd.

13. Internationale en exportkwesties

Deze site wordt beheerd door Briggs & Stratton gevestigd in Milwaukee, Wisconsin, VS. Briggs & Stratton garandeert niet dat de informatie en materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten, en de toegang tot de website vanuit gebieden waar gebruik van dergelijke informatie of materiaal illegaal of verboden is.

U mag de materialen op deze Website of enige kopie of aanpassingen die de toepasselijke wet- of regelgeving overtreden, waaronder zonder beperking Amerikaanse exportwetten en toepasselijke regelgeving, niet gebruiken, exporteren of wederuitvoeren. Als u deze Website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, is dergelijke toegang op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke nationale en lokale wetgeving.

14. Fouten, volledigheid en wijzigingen

Deze Website kan fouten of onjuistheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Briggs & Stratton kan de fouten op elk moment herstellen of bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving, maar Briggs & Stratton is niet verplicht om de Website bij te werken of fouten te corrigeren. Briggs & Stratton kan de Website op elk gewenst moment opschorten of staken of materiaal van de Website wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

15. Vooruitblikkende verklaringen

Deze Website kan vooruitblikkende verklaringen bevatten die kunnen zijn gebaseerd op veronderstellingen met betrekking tot de activiteiten, vooruitzichten of toekomstige resultaten van Briggs & Stratton. Deze vooruitblikkende verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden en bepaalde factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de vooruitblikkende verklaringen. Deze factoren worden besproken in de archivering van Briggs & Stratton bij de &Securities Exchange Commission.

16. Toepasselijk wetgeving

Met uitzondering van de arbitrageovereenkomst in Paragraaf 17, die wordt geregeld door de Federale Arbitragewet, zijn deze voorwaarden en bepalingen onderworpen aan de wetten van de staat Wisconsin, VS, zonder effect te hebben op enige beginselen van conflicten van wetten.

17. Wederzijdse arbitrageovereenkomst

 1. Gedekte claims. U EN BRIGGS & STRATTON KOMEN IN ONDERLING OVERLEG OVEREEN DAT ALLE CLAIMS OF GESCHILLEN, VERLEDEN, HEDEN OF TOEKOMST, DIE U MOGELIJK HEBT TEGEN BRIGGS & STRATTON OF DIE BRIGGS & STRATTON TEGEN U KAN HEBBEN, MET INBEGRIP VAN ELKE CLAIM OF GESCHIL DIE VOORTKOMT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF EEN OVERTREDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, TENZIJ SPECIFIEK HIERONDER UITGESLOTEN, ZAL WORDEN BESLIST DOOR EEN ARBITER VIA ARBITRAGE EN NIET DOOR EEN RECHTER OF JURY OF ENIGE ANDERE ARBITRAGEPROCEDURE (‘ARBITRAGEOVEREENKOMST’). De enige claims en geschillen die aan arbitrage zijn onderworpen, zijn echter die waarbij, bij gebrek aan deze arbitrageovereenkomst, de toepasselijke wetgeving zou kunnen worden toegepast.
 2. Autoriteit. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of vorming van de arbitrageovereenkomst op te lossen. De voorgaande zin is niet van toepassing op de hieronder in Paragraaf 17(e) beschreven Kwijtschelding Inzake Groepsacties. Ongeacht andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de regels of procedures van de Amerikaanse arbitrage vereniging (American Arbitration Association, ‘AAA’), kan elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of formulering van de Kwijtschelding Inzake Groepsacties alleen door een rechtbank worden bepaald en niet door een arbiter.
 3. Toepasselijk wetgeving. Deze Arbitrageovereenkomst en deze Paragraaf 17 zijn onderworpen aan de Federale Arbitragewet (9 U.S.C. § 1 en volgende) (Federal Arbitration Act, ‘FAA’).
 4. Uitgesloten claims en geschillen. U en Briggs & Stratton zijn het erover eens dat de volgende claims of geschillen zijn uitgesloten van en niet onder deze Arbitrageovereenkomst vallen: (1) enige claim of geschil met betrekking tot afdwinging of bescherming, of betreffende de geldigheid van uw intellectuele eigendomsrechten van uw of Briggs & Stratton; (2) individuele vorderingen aanhangig gemaakt bij de rechtbank voor geringe vorderingen; (3) elke claim die expliciet in een toepasselijk federaal statuut wordt gesteld, kan niet worden gearbitreerd; en (4) elke vordering voor een voorlopige voorziening. Bovendien verhindert niets in deze Arbitrageovereenkomst het maken van een melding bij of indienen van een claim of beschuldiging bij een overheidsinstantie. AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OM EEN EISER OF EEN GROEPSLID TE ZIJN BIJ EEN GROEPSACTIE. De partijen komen overeen om enige claim of geschil in arbitrage te brengen op individuele basis, en niet als een groep of collectieve actie, en er zal geen recht of autoriteit zijn voor enige claim of geschil om te worden gebracht, gehoord of gearbitreerd als een groep of collectieve actie ("Kwijtschelding Inzake Groepsacties").
 5. Regels/normen die van toepassing zijn. De arbitrage zal worden uitgevoerd voor een enkele arbiter volgens de commerciële arbitrageregels (de "AAA-regels") van de AAA en, waar van toepassing, de aanvullende procedures voor consumentengerelateerde geschillen van AAA ("AAA consumentenregels"), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website (www.adr.org).
  • Een partij die een eis of geschil onder deze Arbitrageovereenkomst wenst te arbitreren, moet uiterlijk bij het verstrijken van de verjaringstermijn die de toepasselijke wet voorschrijft voor de beweerde claim een arbitrageprocedure starten. De arbiter past de verjaringstermijn toe die zou zijn toegepast als de vordering of het geschil voor de rechter was gebracht. De arbiter kan een rechtsmiddel toewijzen waartoe een partij op grond van toepasselijk recht en deze Algemene Voorwaarden gerechtigd is, maar rechtsmiddelen zullen beperkt zijn tot die welke een partij in zijn of haar individuele hoedanigheid ter beschikking zou staan. Geen rechtsmiddelen die anders beschikbaar zouden zijn onder de toepasselijke wetgeving zullen worden verbeurd. De arbiter past de inhoudelijke federale, staats- of lokale wetgeving toe die van toepassing is op de beweerde claims. De arbiter is niet bevoegd om een ander inhoudelijk recht toe te passen. De partijen hebben het recht om voldoende civiele onderzoeken uit te voeren en aanwezige getuigen en bewijsmateriaal voor te leggen om hun zaken en verweren te presenteren, en elk geschil hierover zal worden beslist door de arbiter. De arbitrageprocedure vindt plaats in de stad of provincie waar u woont, tenzij elke partij anderszins akkoord gaat. Een rechtbank met competente jurisdictie heeft de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over het besluit/de uitspraak van de arbiter.
  • De kosten voor het uitvoeren van de arbitrage en uw aandeel in de arbitragecompensatie worden geregeld door de AAA-regels (en, waar van toepassing, beperkt door de AAA-consumentenregels). In alle gevallen waarin de wet dit vereist, betaalt Briggs & Stratton de kosten van de arbiter en de kosten voor het uitvoeren van de arbitrage. Indien volgens toepasselijke wetgeving Briggs & Stratton niet verplicht is om alle arbiters en/of arbitragekosten te betalen, worden deze vergoedingen verdeeld overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de AAA-regels en/of AAA-consumentenregels, en eventuele geschillen in die zin dat de kwestie zal worden opgelost door de arbiter. Partijen zijn verantwoordelijk voor hun eigen advocatenhonoraria, onder voorbehoud van eventuele rechtsmiddelen waarop die partij later op basis van toepasselijke wetgeving recht kan hebben.

18. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Briggs & Stratton haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, distributeurs, dealers en licentiegevers; en hun respectieve functionarissen, bestuurders, medewerkers, contractanten, tussenpersonen, licentiegevers en leveranciers van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, gunningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit, direct of indirect: (a) uw gebruik van of het onvermogen om de Website te gebruiken; (b) uw overtreding van deze Algemene Voorwaarden, (c) uw overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving; d) uw schending van de rechten van een ander; of (e) uw inhoud, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. Briggs & Stratton behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over alle zaken die op andere wijze onderworpen zijn aan uw vrijwaring over te nemen. U zult in geen geval een dergelijke claim of kwestie afhandelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Briggs & Stratton.

19. Het recht om te beëindigen

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot of gebruik van de Website zonder kennisgeving te allen tijde en om welke reden dan ook te blokkeren, te weigeren of te beëindigen. We kunnen besluiten om de Website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te beëindigen.

20. Algemene bepalingen.

Geen enkele agentschap, partnerschap, joint venture, werkgever-medewerker of franchisegever-franchisenemer relatie is bedoeld of gecreëerd door deze Algemene Voorwaarden. Het nalaten door ons om enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Briggs & Stratton met betrekking tot het onderwerp. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen de overblijvende bepalingen voor zover mogelijk worden gehandhaafd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht en effectief, behalve waar dit op grond van toepasselijke nationale wetgeving is verboden.

U stemt ermee in dat, tenzij anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, er geen derde begunstigden zijn van deze Algemene Voorwaarden. Alle kennisgevingen die door een partij worden verstrekt in verband met deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn verstrekt op de dag dat ze worden ontvangen, hetzij per e-mail, koerier, bezorgdienst, of in de VS, voldoende gefrankeerd, gecertificeerd of geregistreerd, ontvangstbewijs vereist, en als volgt geadresseerd: Uw adres voor dergelijke kennisgevingen is uw e-mailadres en/of fysiek adres dat u aan Briggs & Stratton hebt verstrekt. Het adres van Briggs & Stratton voor dergelijke kennisgevingen is Briggs & Stratton, LLC, tav: General Counsel, Legal Department, en PO Box 702, Wauwatosa, WI 53202-0702. De bijschriften in deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden gewijzigd behalve schriftelijk vastgelegd door beide partijen of door middel van een nieuwe plaatsing door Briggs & Stratton, zoals hieronder beschreven. Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof ze gezamenlijk zijn opgesteld door de partijen. Briggs & Stratton is niet aansprakelijk jegens u voor enige tekortkoming of vertraging bij het nakomen van haar verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden indien een dergelijk verzuim of vertraging wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die niet binnen de controle door Briggs & Stratton valt, waaronder zonder beperking, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, uitval van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, ontploffing, terreurdaden of ongevallen.

21. Productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid

Briggs & Stratton maakt lijsten, beschrijvingen, afbeeldingen, kenmerken, specificaties en prijzen beschikbaar met betrekking tot de producten en diensten die we te koop aanbieden op de website (‘Producten’). Bepaalde gewichten, afmetingen en andere beschrijvingen van de Producten op de Website zijn bij benadering en worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. Het opnemen van Producten op de Website houdt niet in of garandeert niet dat deze Producten beschikbaar zullen zijn op het moment van bestellen of beschikbaar zijn tegen de eerder vermelde prijs.

Alle prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zijn niet verantwoordelijk voor prijs-, typografische of andere fouten in een aanbieding door ons en we behouden ons het recht voor om bestellingen die voortvloeien uit dergelijke fouten te annuleren.

Online prijzen kunnen variëren tussen de prijzen in winkels en de Websites.

Lees altijd de labels, waarschuwingen, aanwijzingen en andere informatie die bij het Product is geleverd voordat u het Product gebruikt.

22. Productbestellingen; bevestigingen; afwijzingen of annuleringen

U kunt een bestelling plaatsen voor een Product dat op onze website wordt weergegeven door ons winkelwagentje te gebruiken. Wanneer u een bestelling plaatst met behulp van ons winkelwagentje, zullen we de prijzen en beschikbaarheid van het Product bevestigen. Indien u een promotiecode gebruikt, moet u die code bij het afrekenen invoeren in het daarvoor bestemde veld voor de 'Promotiecode' om de promotie te verzilveren.

Indien het Product beschikbaar is wanneer u uw bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling. De orderbevestiging moet de prijs en verzendinformatie bevatten.

Uw ontvangst van een orderbevestiging van ons is geen acceptatie van uw bestelling. Briggs & Stratton behoudt zich het recht voor om na ontvangst van uw bestelling uw bestelling om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren.

Indien we uw bestelling weigeren of annuleren, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. We brengen over het algemeen geen kosten in rekening op uw creditcard/betaalpas of schrijven van uw bankrekening af indien we een bestelling weigeren. Indien we echter een betaling hebben verwerkt, zullen we een teruggave verwerken als er kosten in rekening zijn gebracht met uw kaart of uw bankrekening. Individueel bankbeleid bepaalt wanneer dit bedrag wordt bijgeschreven op uw account.

We behouden ons het recht voor, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om een of meer van de volgende dingen te doen: (i) de beschikbare hoeveelheid beperken of een Product stopzetten; (ii) voorwaarden op te leggen voor het naleven van een promotiecode of een andere soortgelijke promotie; (iii) elke gebruiker ontslaan van het doen of voltooien van enige of alle online aankopen; en (iv) weigeren ome enige gebruiker een Product te verstrekken.

23. Prijs, belastingen en verzendkosten

Door uw aankoop aan het einde van het afrekenproces te bevestigen, gaat u ermee akkoord om de Producten te accepteren en te betalen tegen de vermelde prijs bij het plaatsen van de bestelling. U moet Producten in Amerikaanse dollars betalen met een van de betaalmethoden die op deze website worden aangeboden. We moeten de betaling ontvangen vóór onze acceptatie of verzending van een bestelling.

De vermelde prijzen zijn exclusief belastingen of heffingen voor verzending en verwerking. Alle dergelijke belastingen en heffingen worden toegevoegd aan uw Producttotaal en worden gespecificeerd in uw winkelwagen en in de bevestigingsmail van uw bestelling. Over het algemeen wordt er niets in rekening gebracht voor uw bestelling totdat de bestelling wordt verzonden.

24. Betaalmethoden

U moet voor de Producten betalen die op de Website worden aangeboden met behulp van een van de betaalmethoden die u ter beschikking zijn gesteld. Wij accepteren voor alle aankopen Visa, American Express, Mastercard en Discover.

U zult bepaalde persoonlijke informatie moeten verstrekken die relevant zijn voor uw aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie. Door dergelijke persoonlijke informatie in te dienen, verleent u ons of de derde partij die namens ons die gegevens verzamelt het recht om dergelijke gegevens aan derde partijen te verstrekken om de afronding van transacties die door u of namens u zijn gestart, te vergemakkelijken. Verificatie van de gegevens kan vereist zijn voorafgaand aan de bevestiging of voltooiing van een aankoop.

U verklaart en garandeert dat: (i) de betalingsgegevens die u ons verstrekt waar, correct en volledig zijn, (ii) u naar behoren gemachtigd bent om een dergelijke betaalmethode voor de aankoop te gebruiken, (iii) uw bank- of creditcardbedrijf de lasten die u hebt gemaakt honoreren en (iv) u betaalt de door u gemaakte kosten tegen de vermelde prijzen, inclusief alle toepasselijke belastingen, indien van toepassing.

Als u onware of onjuiste gegevens verstrekt, hebt u deze Algemene Voorwaarden geschonden en kunnen wij uw bestelling annuleren.

Over het algemeen belasten wij uw creditcard of betaalkaart niet totdat we de bestelling naar u hebben verzonden of de beschikbaarheid bevestigen. We kunnen echter een pre-autorisatie uitvoeren voor uw orderbedrag bij de uitgever van uw creditcard/betaalkaart op het moment dat u de bestelling plaatst, wat van invloed kan zijn op uw beschikbare tegoed.

Wanneer u per cheque betaalt, machtigt u Briggs & Stratton of door haar aangewezen verwerker(s) voor het verwerken van cheques om gegevens van uw cheque te gebruiken om een eenmalige elektronische afschrijving van uw rekening bij de financiële instelling die op uw cheque vermeld staat uit te voeren. Deze elektronische afschrijving is voor het bedrag van uw cheque; er wordt geen extra bedrag aan dit bedrag toegevoegd. Indien we uw elektronische betaling niet kunnen innen, zullen we een concept opstellen ten laste van uw rekening. Indien u niet over voldoende saldo op uw rekening beschikt, wordt een vergoeding van $ 25 elektronisch van uw rekening afgeschreven.

Neem contact op met onze Klantenservice als u meer wilt weten over andere betalingsmogelijkheden.

25. Verzending

Wanneer u een bestelling plaatst, zullen wij u verschillende verzendopties aanbieden. We zullen verzendmethode gebruiken die u hebt verzocht. U bent verantwoordelijk voor het betalen van verzend- en administratiekosten op het moment van het plaatsen van uw bestellingen.

Het eigendom en het risico van verlies voor de Producten die u bestelt, worden aan u overgedragen bij levering van de Producten aan de transporteur. Verzend- en leverdatums zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. De geschatte levertijden worden bepaald op basis van de verzendmethode die wordt gekozen wanneer Producten worden gekocht en de bestemming van de Producten. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen bij verzending.

We verzenden uw Producten naar een door u opgegeven adres, indien van toepassing, zolang dit adres compleet is en voldoet aan de verzendbeperkingen. We beperken de levering van de Producten buiten de VS. Indien we de Producten niet kunnen verzenden, zullen we het volledige bedrag dat u hebt betaald, inclusief verzendkosten, afhandeling, verzekering of andere kosten, terugbetalen.

26. Vertraging in verzending

 1. Initiële vertraging. Indien we na uw bestelling weten dat we niet kunnen verzenden binnen de tijd die is vermeld in uw orderbevestiging of binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, vragen we uw toestemming voor een herziene verzenddatum. In dat verzoek geven we u een definitieve herziene verzenddatum of geven we aan dat we geen definitieve herziene verzenddatum kunnen opgeven. Indien u niet wilt wachten, kunt u uw bestelling annuleren door de Klantenservice te bellen op het gratis nummer: 1 (800) 444-7774 (alleen VS en Canada) of via onze website. Bij annulering ontvangt u een volledige en spoedige terugbetaling. Indien we niets van u vernemen voordat we het Product verzenden op de herziene verzenddatum, gaan we ervan uit dat u akkoord bent gegaan met de vertraging van deze verzending.
 2. Tweede vertraging. Indien onze vertraging voor een nieuwe definitieve verzenddatum meer dan 30 dagen na de oorspronkelijke leverdatum is of als we de datum dat we kunnen verzenden niet weten, zullen we de aard van het probleem voor de nalevering uitleggen. Indien u niet wilt wachten, kunt u uw bestelling annuleren en een spoedige terugbetaling ontvangen door te bellen naar ons gratis telefoonnummer voor de Klantenservice of door contact met ons op te nemen via onze website. Indien we niets van u horen en we niet binnen 30 dagen na de oorspronkelijke bezorgdatum verzenden, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd en wordt uw geld teruggestort. Indien u niet wilt dat uw bestelling 30 dagen later automatisch wordt geannuleerd dan de oorspronkelijke verwachte leverdatum, kunt u ons verzoeken uw bestelling te bewaren en later te vervullen. Indien u ons verzoekt om uw bestelling te bewaren en later te vervullen, heeft u nog steeds het recht om de bestelling op elk gewenst moment te annuleren voordat we deze naar u verzenden. U kunt ons gratis telefoonnummer of onze website gebruiken om ons te vragen uw bestelling later te vervullen of te annuleren.
 3. Verlengde vertragingen. Indien we het Product nog steeds niet kunnen verzenden op de definitief herziene verzenddatum in onze meest recente kennisgeving van vertraging, zullen we uw toestemming vragen voor een nieuwe vertraging en u een nieuwe kennisgeving van vertraging aanbieden. In die kennisgeving geven we een nieuwe definitieve verzenddatum of, indien onbekend, een verklaring dat we geen definitieve verzenddatum kunnen opgeven. We zullen u aangeven dat als u ervoor kiest om niet te wachten, u onmiddellijk kunt annuleren en een volledige en spoedige terugbetaling kunt krijgen. Tenzij we een bericht ontvangen dat u ermee akkoord gaat te wachten na de meest recente definitief herziene verzenddatum en er is nog niets aan u verzonden, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd en wordt een spoedige terugbetaling uitgevoerd. We bieden u de mogelijkheid om te annuleren door een gratis antwoordkaart, een gratis telefoonnummer of een website te verstrekken. Indien we geen nieuwe definitieve herziene verzenddatum kunnen afgeven, zullen we u informeren over de reden van de vertraging en als u instemt met de onbepaalde vertraging, kunt u de bestelling op elk moment annuleren tot het moment waarop het aan u wordt verzonden. We betalen u binnen zeven werkdagen na het annuleren van de bestelling terug. U wordt gecrediteerd naar dezelfde betaalmethode die is gebruikt om de originele aankoop op de Website te maken.
 4. Geen verzending ontvangen. In het onwaarschijnlijke geval dat uw bestelling nooit aankomt, moeten we binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de verzending via e-mail en/of telefoon op de hoogte worden gesteld van verloren artikelen. We zorgen ervoor dat het Product naar u wordt verzonden.

27. Productgaranties

Alle Producten die op de Website worden verkocht en die door Briggs & Stratton worden vervaardigd, zijn onderhevig aan de Productgarantie van Briggs & Stratton.

28. Naleving van wetgeving

Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en internationale wetten met betrekking tot de aankoop, ontvangst, bezit, gebruik en verkoop van Producten die u via deze website hebt gekocht. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat u de Producten op een veilige en rechtmatige manier zult gebruiken.

29. Contactgegevens

Briggs & Stratton of onze tussenpersonen kunnen telefonisch of per sms contact met u opnemen over uw account of uw bestellingen. U gaat ermee akkoord dat we dergelijke oproepen of sms-berichten kunnen plaatsen met behulp van een automatisch oproep/apparaat voor aankondigingen. U stemt ermee in dat wij dergelijke oproepen of sms’en naar een mobiele telefoon of een soortgelijk apparaat kunnen verzenden. U stemt ermee in dat we, voor trainingsdoeleinden of om de kwaliteit van onze dienst te evalueren, telefoongesprekken die u met ons hebt, kunnen beluisteren en opnemen.

30. Promoties

Alle sweepstakes, wedstrijden, verlotingen of andere promoties ("Promoties") die via de Website beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Algemene Voorwaarden. Indien u deelneemt aan een van de Promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

31. Kennisgeving voor inwoners van Californië

Volgens artikel 1789.3, Burgerlijk Wetboek Californië, hebben gebruikers in Californië recht op de volgende kennisgeving van consumentenrechten: Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de website, kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar Briggs & Stratton, LLC 12301 W. Wirth Street, Wauwatosa, WI, 53222, of door ons te bellen op 1 (800) 444-7774 (alleen VS en Canada). Inwoners van Californië kunnen de Klachtenbijstandseenheid van de afdeling Consumentenservice van de afdeling Consumentenzaken in Californië bereiken per post op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952 -5210 (alleen VS en Canada).

32. Juridische Kennisgeving voor inwoners van New Jersey

De wet inzake Waarheid voor Consumenten Contract, Garantie en Kennisgeving (Truth-in-Consumer Contract, Warranty and Notice ACT, ‘TCCWNA’) van New Jersey legt beperkingen op aan de bepalingen van bepaalde schriftelijke contracten, zoals contracten die bepalingen bevatten die een duidelijk vastgesteld wettelijk recht van een consument schenden, of de verantwoordelijkheid van een verkoper, zoals vastgesteld door staats- of federale wetgeving. Volgens de TCCWNA kan in geen enkel consumentencontract worden vermeld dat een van de bepalingen ervan in een aantal rechtsgebieden nietig, niet afdwingbaar of niet toepasselijk is, zonder te specificeren welke bepalingen al dan niet, niet ongeldig, niet afdwingbaar of niet toepasselijk zijn in New Jersey. De volgende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op ingezetenen van New Jersey: (1) in de paragraaf Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid: (a) de bepaling betreffende het beperken van onze aansprakelijkheid voor verlies of schade is niet van toepassing op inwoners van New Jersey voor zover wij nalatig waren of onze verplichting jegens u hebben geschonden, en (b) de bepaling betreffende de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet van toepassing is op inwoners van New Jersey met betrekking tot punitieve schade, verlies van gegevens en verlies van of schade aan eigendom; (2) in de paragraaf Vrijwaring is de bepaling met betrekking tot de vrijwaring door u niet van toepassing op ingezetenen van New Jersey, tenzij u nalatig bent geweest of deze algemene voorwaarden hebt geschonden; en (3) in de sectie Arbitrage is de bepaling betreffende de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet van toepassing op inwoners van New Jersey met betrekking tot punitieve schade, verlies van gegevens en verlies van of schade aan eigendommen.

33. Wijzigingen

Briggs & Stratton behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. U dient deze Algemene Voorwaarden en die elders op de website van Briggs & Stratton regelmatig te lezen, aangezien deze bindend voor u zijn, periodiek kunnen worden gewijzigd en mogelijk worden vervangen door specifieke voorwaarden elders op de website van Briggs & Stratton. Uw voortgezet gebruik van de Website na het plaatsen van herziene Algemene Voorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt.

Algemene Voorwaarden

Laatst bijgewerkt 14/11/19


Welkom op de website van Briggs & Stratton van de Briggs & Stratton, LLC (“Briggs & Stratton” of het “Bedrijf”). De volgende algemene voorwaarden (samen met alle documenten waarnaar hierin wordt verwezen) zijn van toepassing op uw gebruik van, maar niet beperkt tot, Briggs & Stratton, Simplicity, Snapper, Ferris, Vanguard, Allmand, Billy Goat, Murray, Branco en Victa, inclusief alle inhoud, functionaliteit en diensten aangeboden op of via deze websites (gezamenlijk de “Website”), hetzij als gast of als geregistreerde gebruiker. Door deze Website te bezoeken, verklaart u aan Briggs & Stratton dat u ten minste 18 jaar oud bent (of meerderjarig in het rechtsgebied waar u woont) en dat u over het recht, het gezag en de capaciteit beschikt om in te stemmen met en de leeftijd hebt om te worden gebonden aan deze Algemene Voorwaarden.

Lees de Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u begint met het gebruiken van de Website. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN GARANTIEDISCLAIMERS, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN ARBITRAGEBEPALINGEN, WAARONDER UW OVEREENKOMST OM GESCHILLEN DIE VOORTKOMEN UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OP TE LOSSEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS. ZIE HET ARBITRAGEGEDEELTE HIERONDER OMDAT U BEPAALDE RECHTEN OPGEEFT, ZOALS HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK EN HET RECHT OM EEN CLASS-ACTION RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, dat hier bij verwijzing is opgenomen, ongeacht of u het hebt gelezen of niet. Indien u niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid, moet u de Website verlaten.

INHOUDSOPGAVE

 1. Intellectueel eigendom
 2. Accuraatheid en verschijningsvorm van websitegegevens
 3. Gebruikersvereisten
 4. E-mails
 5. Sms-berichten
 6. Gebruikershandleidingen
 7. Persoonsgegevens; gebruikersaccounts.
 8. Disclaimers van garanties
 9. Beperking van aansprakelijkheid
 10. Gebruikersparticipatie en inzendingen
 11. Auteursrechtklachten en copyright-agent
 12. Links naar websites van derden
 13. Links naar de website van Briggs & Stratton
 14. Internationale en exportkwesties
 15. Fouten, volledigheid en wijzigingen
 16. Vooruitblikkende verklaringen
 17. Toepasselijk wetgeving
 18. Wederzijdse arbitrageovereenkomst
 19. Schadeloosstelling
 20. Het recht om te beëindigen
 21. Algemene bepalingen
 22. Productomschrijving, prijzen, en beschikbaarheid
 23. Productbestellingen; bevestigingen; afwijzingen of annuleringen
 24. Prijs, belastingen en verzendkosten
 25. Betaalmethoden
 26. Verzending
 27. Vertraging in verzending
 28. Productgaranties
 29. Retourzendingen en terugbetalingen
 30. Naleving van wetgeving
 31. Contactgegevens
 32. Promoties
 33. Kennisgeving voor inwoners van Californië
 34. Juridische Kennisgeving voor inwoners van New Jersey
 35. Wijzigingen

1. Intellectueel eigendom

U moet ervan uitgaan dat alles wat u op deze Website ziet of leest, auteursrechtelijk is beschermd, tenzij anders vermeld en dat u geen van deze materialen op de Website mag gebruiken, behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. De Website en alle noodzakelijke software die wordt gebruikt in verband met de Website, de verzameling, compilatie, assemblage en rangschikking van alle afbeeldingen, “uiterlijk en gevoel”, fotografie, grafische afbeeldingen, kunstwerk, tekst, en overige informatie en materiaal op de Website, alle Merken (hieronder gedefinieerd) en andere intellectuele eigendommen die hiermee verband houden en alle informatie en gegevens die via de Website worden verzameld, eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven door Briggs & Stratton of aan haar gelieerde bedrijven, leveranciers of partners en bedrijfseigen informatie bevatten die wordt beschermd door alle toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom op een wereldwijde basis.

Briggs & Stratton verleent u een beperkte licentie om persoonlijk gebruik te maken van de Website. Deze licentietoekenning omvat niet: (a) wederverkoop of commercieel gebruik van de Website; (b) het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen of beschrijvingen; (c) het maken van afgeleid gebruik van de Website; of (d) gebruik van datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen en extraheren van gegevens op de Website. Elk ongeoorloofd gebruik van de Website beëindigt de toestemming of licentie die wordt verleend door deze Algemene Voorwaarden en kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, merkenrecht (waaronder handelsimago) en communicatieregelgeving en statuten. Alle overtreders zullen in de ruimste zin van de wet worden vervolgd.

De bedrijfsnaam, de term Briggs & Stratton, het bedrijfslogo en alle gerelateerde namen, logo’s, product- en servicenamen, ontwerpen en slogans, al dan niet geregistreerd (gezamenlijk “merken”) zijn handelsmerken van het bedrijf of haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of licentieverstrekkers. U mag dergelijke Merken niet gebruiken of weergeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Alle overige namen, merkennamen en merken worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

2. Accuraatheid en verschijningsvorm van websitegegevens

Er is redelijke zorg aan besteed om ervoor te zorgen dat alle informatie en materialen op de Website waarheidsgetrouw en correct zijn. De informatie en materialen op de Website zijn alleen voor educatieve en informatieve doeleinden. De Website kan onbedoeld onjuiste informatie bevatten, hetzij vanwege de ouderdom van informatie, fouten of weglatingen. Productspecificaties en kleuren op de Website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Briggs & Stratton biedt geen garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, bruikbaarheid of volledigheid van dergelijke informatie of materialen.

We proberen de kleur of producten op de Website op een correcte manier weer te geven. De afgebeelde kleuren zijn slechts indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke productkleur als gevolg van verschillen in computerschermen. Omdat uw monitor kleuren afwijkend weer kan gegeven, kunnen we niet garanderen dat uw monitor de werkelijke kleur van de Producten nauwkeurig weergeeft.

3. Gebruikersvereisten

U gebruikt de Website alleen om informatie over de producten of services van het Bedrijf te verkrijgen, om met het Bedrijf te communiceren over haar producten of diensten, om producten of diensten van het Bedrijf te kopen en voor andere doeleinden waarvoor de Website is bedoeld. U zult de Website NIET gebruiken om de volgende zaken te doen:

 • Deze algemene voorwaarden of het auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, privacy of andere rechten van een derde partij overtreden.
 • De Website gebruiken voor enig doel of op een manier die in strijd is met lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving.
 • Materiaal naar de Website uploaden, plaatsen, e-mailen, hacken of anderszins verzenden of overdragen dat aanstootgevend is of softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van welke computersoftware, hardware, apparatuur of website-inhoud die is gekoppeld aan de Website dan ook te onderbreken, te vernietigen of te beperken.
 • “Scrape”, “frame” of “spiegelen” van delen van de Website zonder de schriftelijke toestemming van het Bedrijf.
 • De Website gebruiken met als doel minderjarigen te misbruiken, schade toe te brengen of te proberen te misbruiken of te schaden door hun bloot te stellen aan ongepaste inhoud, persoonlijk identificeerbare informatie te vragen of anderszins.
 • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van profane, lasterlijke, valse, misleidende, frauduleuze, bedreigende, obscene of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie, of enige materialen, informatie of inhoud die betrekking hebben op de verkoop van nagemaakte of gestolen artikelen.
 • Adverteren of aanbieden om goederen of diensten te verkopen voor commerciële doeleinden of om te verzoeken om werk of contractwerk.
 • Vragen, adverteren voor, of contact opnemen met gebruikers in welke vorm dan ook voor werk, contractering of verkoop van producten of diensten via de Website zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
 • Hetzelfde bericht herhaaldelijk plaatsen (aangeduid als spammen); of
 • De Website op een andere manier gebruiken die, naar eigen goeddunken van het Bedrijf, schadelijk is voor het Bedrijf, derde partijen of anderszins aanstootgevend is.

4. E-mails

Briggs & Stratton kan u bevestigingsmails en andere transactionele e-mails met betrekking tot de Website sturen. Briggs & Stratton kan u ook e-mails sturen over producten of diensten waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren (“marketing-e-mails”). U kunt zich op elk moment uitschrijven voor marketingmails door op afmelden te klikken in de e-mailberichten van Briggs & Stratton.

5. Sms-berichten

Briggs en Stratton stuurt u alleen sms-berichten wanneer u ervoor kiest om u aan te melden voor de sms-service van Briggs & Stratton met communicatie over de producten en diensten van Briggs & Stratton. Wij sturen u vervolgens een bericht om uw aanmelding te bevestigen. U ontvangt 1 bericht per aanvraag. Stuur AANMELDEN naar 33433 om sms-berichten te ontvangen met productondersteuning, kortingsaanbiedingen en nieuws. Stuur “HELP” voor assistentie. Stuur “STOP” om af te zeggen. Nadat u het bericht “STOP” naar Briggs & Stratton heeft gestuurd, sturen wij u een bericht om te bevestigen dat u bent uitgeschreven. Hierna ontvangt u geen berichten meer van ons. Als u weer wilt deelnemen, meldt u zich gewoon aan zoals u de eerste keer deed en wij zullen u weer berichten sturen.

Door het verstrekken van uw telefoonnummer, het kiezen van de sms-service of het sms'en naar de korte code van Briggs & Stratton, verklaart en garandeert u dat het telefoonnummer dat u hebt opgegeven of gebruikt uw telefoonnummer is en dat u de klant bent die voor dat telefoonnummer is geregistreerd.

Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn op alle berichten die door ons aan u en door u aan ons worden verzonden. Als u vragen heeft over uw tekst- of data-abonnement, kunt u het beste contact opnemen met uw mobiele dienstverlener.

Voor alle vragen over de diensten die deze korte code biedt, bel 1-800-444-7774. Als u vragen heeft over privacy, lees dan ons privacybeleid.

Deelnemende dienstverleners kunnen zijn: Bell Mobility, Microcell Connecxions / Fido, Telus Mobility, Rogers Cantel Inc, Sasktel Mobility, Aliant Telecom, Northern Telephone, MTS, Virgin Mobile Canada, Telebec, Virgin Mobile Canada, Telebec, Videotron, Mobilicity (Dave Wireless), Public Mobile, Wind Canada, EastLink, Lynx Mobility.

6. Gebruikershandleiding

De Gebruikershandleidingen die op deze Website beschikbaar zijn, worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. U bent niet geautoriseerd om de Handleidingen te downloaden, behalve dan voor persoonlijk gebruik in verband met apparatuur of motoren die u bezit of gebruikt. U bent verantwoordelijk voor het invoeren van het juiste modelnummer van het apparaat of het motormodel en type om de juiste Gebruikershandleiding op te halen. Briggs & Stratton is niet verantwoordelijk voor enige schade als gevolg van het gebruik van een onjuiste Gebruikershandleiding of een Gebruikershandleiding verkregen van de Website of als gevolg van uw nalatigheid of verzuim bij het gebruik van deze Gebruikershandleiding.

7. Persoonsgegevens; gebruikersaccounts

 1. Verzameling van uw persoonlijke informatie. Sommige materialen die beschikbaar zijn op de Website vereisen mogelijk vooraf registratie om toegang te krijgen. Als u besluit om toegang te verkrijgen tot dergelijk materiaal, moet u zich registreren. We kunnen weigeren u een gebruikersnaam, e-mailadres of schermnaam te geven die u niet mag gebruiken als deze: (i) al door iemand anders wordt gebruikt; (ii) kan worden opgevat als zich voordoen als een andere persoon; (iii) in strijd is met het intellectuele eigendom of andere rechten van een persoon; (iv) beledigend is of (v) door het Bedrijf wordt geweigerd om enige andere reden naar eigen goeddunken. Wanneer u een registratie bij ons voltooid, moet u bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. U stemt ermee in dat dergelijke persoonlijke informatie naar waarheid, accuraat en volledig zal zijn en dat u deze persoonlijke informatie onmiddellijk zult bijwerken wanneer deze veranderen. Indien u persoonlijke informatie verstrekt die vals of onjuist, niet actueel of onvolledig zijn, of als wij vermoeden dat uw persoonlijke informatie onjuist, onnauwkeurig, niet actueel of onvolledig zijn, kunnen wij naar eigen goeddunken uw recht op toegang tot materiaal waarvoor registratie is vereist schorsen of beëindigen. Alle persoonlijke informatie die hieronder worden verstrekt, worden behandeld volgens de voorwaarden van het Privacybeleid.
 2. Account, wachtwoord en beveiliging. U bent de enige geautoriseerde gebruiker van uw account. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van elke gebruikersnaam, wachtwoord en account die door u of ons zijn verstrekt voor toegang tot de Website. U bent uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden met uw wachtwoord of account. Briggs & Stratton heeft geen controle over het gebruik van uw account door u of door derde partijen en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit dergelijk ongeoorloofd gebruik. Indien u vermoedt dat een niet-geautoriseerde partij mogelijk uw wachtwoord of account gebruikt of als u een andere inbreuk op de beveiliging vermoedt, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen. Niets in deze paragraaf zal van invloed zijn op het recht van Briggs & Stratton om het gebruik van de Website te beperken of te beëindigen, zoals hieronder uiteengezet in Paragraaf 20.
 3. Bewijs van identiteit. U zult ons een bewijs van identiteit verstrekken dat wij van tijd tot tijd redelijkerwijs kunnen vragen.
 4. Internettoegang. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van diensten voor internettoegang, mobiele gegevens of overige apparaten of diensten die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website of het materiaal op eigen kosten te gebruiken.

8. Disclaimers van garanties

DEZE SITE IS BESCHIKBAAR “ZOALS DEZE IS” ZONDER ENIGE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL OF NIET-SCHENDING VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM. BRIGGS & STRATTON WERKT DE INFORMATIE OP DE WEBSITE REGELMATIG BIJ, MAAR BIEDT GEEN GARANTIE OF REPRESENTATIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID VAN DIE INFORMATIE EN AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR EVENTUELE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE. BRIGGS & STRATTON GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET IMPLEMENTEREN VAN VOLDOENDE PROCEDURES EN IJKPUNTEN OM TE VOLDOEN AAN UW SPECIFIEKE VEREISTEN VOOR ANTIVIRUSBESCHERMING EN GEGEVENSBESCHERMING, EN VOOR HET ONDERHOUDEN VAN MIDDELEN BUITEN ONZE WEBSITE VOOR ELKE RECONSTRUCTIE VAN VERLOREN GEGEVENS.

BRIGGS & STRATTON GEEFT GEEN GARANTIE DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE ONONDERBROKEN, BEVEILIGD OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN.

9. Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN BRIGGS & STRATTON, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDEN, HAAR LEVERANCIERS, DISTRIBUTEURS OF DEALERS OF ANDERE DERDE PARTIJEN DIE OP DEZE WEBSITE OF EEN VAN HUN RESPECTIEVELIJKE FUNCTIONARISSEN, MEDEWERKERS, TUSSENPERSONEN, MANDATARISSEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS DIE WORDEN GENOEMD, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER ZONDER BEPERKING INCIDENTELE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADEVERGOEDING EN DIE VOORTVLOEIEND UIT GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS, GEDERFDE INKOMSTEN OF BEDRIJFSONDERBREKINGEN) DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ENIGE WEBSITES VAN DERDE PARTIJ DIE AAN DEZE WEBSITE ZIJN GEKOPPELD, OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP DERGELIJKE WEBSITES, ONGEACHT OF DEZE ZIJN GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN OF BRIGGS & STRATTON AL DAN NIET OP DE HOOGTE IS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

ALS UW GEBRUIK VAN DE SITE RESULTEERT IN DE NOODZAAK VAN SERVICE, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF GEGEVENS, NEEMT U ALLE KOSTEN VAN DIE ACTIVITEITEN VOOR UW REKENING. BRIGGS & STRATTON WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U AF MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE DIE U OP DE WEBSITE VINDT.

DOOR DE WEBSITE TE GEBRUIKEN, STEMT U ERMEE IN DAT DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID UITEENGEZET IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN REDELIJK ZIJN. ALS U VAN MENING BENT DAT NIET ZE REDELIJK ZIJN, MAG U DE WEBSITE NIET GEBRUIKEN.

 

HET TOEPASSELIJKE RECHT IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, DUS DE BEPERKING OF UITSLUITINGEN DIE IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN UITEENGEZET, ZIJN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN HET BEDRIJF BEPERKT TOT DE HOOGSTE MATE DIE IS TOEGESTAAN ONDER DIE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

10. Gebruikersparticipatie en inzendingen

Deze Website kan een actief forum bevatten waarop u inhoud kunt plaatsen (“Uw Inhoud”). Uw inhoud wordt op geen enkele manier door Briggs & Stratton goedgekeurd. Briggs & Stratton is op geen enkele manier verantwoordelijk voor Uw Inhoud. Briggs & Stratton behoudt zich het recht voor om Uw Inhoud of Gebruikersreacties om welke reden dan ook op elk moment te blokkeren of te verwijderen.

Gebruikers dienen geen vertrouwelijke of gepatenteerde informatie of materialen te sturen naar Briggs & Stratton via deze Website. Alle communicatie of materiaal dat u via deze website of plaatst op deze website, zal als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk worden behandeld en openbaar worden gemaakt. Briggs & Stratton is niet verplicht om te reageren op uw berichten of Uw Inhoud.

U bent uitsluitend verantwoordelijk voor Uw Inhoud en Briggs & Stratton is slechts een passieve leidraad voor uw online distributie en publicatie van Uw Inhoud. U verklaart en garandeert hierbij dat Uw Inhoud; (a) te allen tijde zal voldoen aan deze Algemene Voorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot Paragraaf 3 (Gebruikersvereisten) hierboven; en (b) geen aansprakelijkheid voor ons zal creëren of ertoe zal leiden dat wij (geheel of gedeeltelijk) de diensten van klanten, partners of leveranciers van Briggs & Stratton zullen verliezen.

U verleent ons hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, royaltyvrij, sublicentieerbaar (via meerdere lagen) recht om te gebruiken, hosten, opslaan, reproduceren, wijzigen, afgeleide werken te creëren, communiceren, publiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven, en distribueren van al Uw Inhoud, waaronder maar niet beperkt tot alle afbeeldingen, video’s, foto’s, muziekwerken, audio en tekst die in dergelijke berichten zijn opgenomen in alle media, waaronder, maar niet beperkt tot, sociale media, gedrukte publicaties, presentaties, promotie materialen of websites, in verband met en/of als onderdeel van onze bedrijfsactiviteiten, waaronder in verband met en/of in advertenties die eeuwig over de hele wereld plaatsvinden, zoals Briggs & Stratton naar eigen goeddunken geschikt acht zonder verdere toestemming of betaling. Briggs & Stratton heeft alle rechten, titels en belangen in alle resultaten en opbrengsten van dergelijk gebruik van Uw Inhoud. Briggs & Stratton heeft het recht om de hierboven vermelde rechten om Uw Inhoud te gebruiken over te dragen aan een derde partij, waaronder maar niet beperkt tot, een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Briggs & Stratton kan Uw Inhoud en elk ander materiaal dat is gecreëerd onder deze Algemene Voorwaarden wijzigen, aanpassen of bewerken en deze volledig naar eigen goeddunken van Briggs & Stratton vermarkten en exploiteren. Briggs & Stratton is niet verplicht om Uw Inhoud te gebruiken of enige rechten uit te oefenen die door deze Algemene Voorwaarden worden verleend.

Briggs & Stratton accepteert of overweegt geen ongevraagde ideeën of materialen voor producten of diensten, of verbeteringen aan onze producten of diensten. Verzend daarom geen ongevraagde ideeën of materialen voor producten of verbeteringen aan onze producten of diensten aan Briggs & Stratton (zelfs niet binnen Uw Inhoud), in welke vorm en op welke wijze dan ook. Briggs & Stratton aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de ontvangst van dergelijke ongevraagde ideeën of materialen.

U begrijpt dat Briggs & Stratton misschien aan hetzelfde of een soortgelijk idee of concept werkt voor ideeën, uitdrukkingen van ideeën of andere materialen die u indient binnen Uw Inhoud, dat Briggs & Stratton een dergelijk idee of concept wellicht al kent van andere bronnen, of dat Briggs & Stratton dit misschien eenvoudig (of een vergelijkbaar idee) wenst te ontwikkelen of misschien een andere actie heeft ondernomen of zal ondernemen. Stuur geen inhoud naar deze website waarvan u denkt dat deze uw intellectuele eigendomsrechten bevat.

11. Auteursrechtklachten en copyright-agent

Indien u van mening bent dat een bericht op de Website inbreuk maakt op uw auteursrecht of andere rechten, dient u een claim van inbreuk in bij Briggs & Stratton in de vorm van een schriftelijke klacht die voldoet aan de onderstaande vereisten en u bezorgt aan onze aangewezen agent een kennisgeving van vermeende inbreuk op:

Per post: Briggs & Stratton, LLC Attn: IP Counsel PO Box 702 Wauwatosa, WI 53202-0702

Elke schriftelijke kennisgeving met betrekking tot een lasterlijke of inbreuk makende activiteit, of het nu gaat om een auteursrecht, patent, handelsmerk of ander eigendomsrecht, moet de volgende informatie bevatten: (a) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om namens (1) de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden of (2) de persoon die laster ondervindt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat het is geschonden, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online website onder één enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die website. Evenzo, voor materialen die lasterlijk zijn of inbreuk maken op octrooien, handelsmerken of andere eigendomsrechten van een derde partij, dient u een lijst van dergelijke materialen in; (c) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt, het onderwerp is van een inbreuk makende activiteit of waarvan wordt beweerd dat het lasterlijk is en dat moet worden verwijderd of waartoe toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is voor ons om het materiaal te lokaliseren; (d) informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres; (e) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan door het auteursrecht of een andere rechtmatige eigenaar van het eigendomsrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; (f) een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u gemachtigd bent om op te treden namens de auteursrechthebbende; en (g) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten die naar verluidt worden geschonden of van de persoon die naar verluidt laster heeft ondervonden. Voor meer informatie over de vereiste informatie voor een geldige kennisgeving, zie 17 USC 512, onder c (3). U dient zich ervan bewust te zijn dat op grond van de wet eisers die een verkeerde voorstelling van zaken hebben gegeven met betrekking tot auteursrechtinbreuk aansprakelijk kunnen zijn voor schade die is opgelopen als gevolg van het verwijderen of blokkeren van materiaal, gerechtskosten en advocatenhonoraria.

Briggs & Stratton zal naar eigen goeddunken reageren op dergelijke schriftelijke mededelingen.

12. Links naar websites van derden

Deze Website kan links bevatten (zoals hyperlinks) van de Website naar, en plug-ins van, websites of applicaties die eigendom zijn van, worden uitgevoerd of beheerd door derden (gezamenlijk, “Websites van Derden”) voor uw gemak, maar Briggs & Stratton representeert op geen enkele wijze die Websites van Derden. Alle koppelingen of invoegtoepassingen naar een website van derden impliceren niet dat Briggs & Stratton is gelieerd aan of verbonden met de website van derden. Briggs & Stratton biedt geen garanties met betrekking tot de inhoud of activiteiten van de website van derden. U BEZOEKT WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN OP EIGEN RISICO. BRIGGS & STRATTON WIJST NADRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID AF DIE VOORTVLOEIT UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN EN/OF HET BEKIJKEN VAN WEBSITES VAN DERDEN EN U STEMT ER HIERBIJ MEE IN OM BRIGGS & STRATTON TE VRIJWAREN VAN ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE KAN VOORTVLOEIEN UIT WEBSITES VAN DERDEN.

13. Links naar de website van Briggs & Stratton

U mag links naar de website Briggs & Stratton maken, op voorwaarde dat u dit doet in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 • De linkende website mag geen browser- of boarder-omgeving aanmaken of gebruikmaken van andere technieken die op enigerlei wijze het uiterlijk van deze Website veranderen.
 • De linkende website mag geen verkeerde relatie tussen Briggs & Stratton voorstellen met de linkende website.
 • De linkende website mag niet impliceren dat Briggs & Stratton de linkende website of de producten of diensten van de linkende website goedkeurt.
 • De linkende website mag zonder toestemming geen logo of kenmerk van Briggs & Stratton gebruiken.
 • De linkende website mag geen onjuiste of misleidende informatie over Briggs & Stratton bevatten.
 • De linkende website mag geen onwettig, aanstootgevend, beledigend, pornografisch of obsceen materiaal bevatten.

Als voorwaarde om naar deze Website te linken, stemt u ermee in dat Briggs & Stratton de toestemming om naar deze Website te linken op elk moment kan beëindigen. U gaat er ook mee akkoord om onmiddellijk alle links naar deze Website te verwijderen als u hierom wordt gevraagd.

14. Internationale en exportkwesties

Deze site wordt beheerd door Briggs & Stratton gevestigd in Milwaukee, Wisconsin, VS. Briggs & Stratton garandeert niet dat de informatie en materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Verenigde Staten, en de toegang tot de website vanuit gebieden waar gebruik van dergelijke informatie of materiaal illegaal of verboden is.

U mag de materialen op deze Website of enige kopie of aanpassingen die de toepasselijke wet- of regelgeving overtreden, waaronder zonder beperking Amerikaanse exportwetten en toepasselijke regelgeving, niet gebruiken, exporteren of wederuitvoeren. Als u deze Website van buiten de Verenigde Staten bezoekt, is dergelijke toegang op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke nationale en lokale wetgeving.

15. Fouten, volledigheid en wijzigingen

Deze Website kan fouten of onjuistheden bevatten en is mogelijk niet volledig of actueel. Briggs & Stratton kan de fouten op elk moment herstellen of bijwerken zonder voorafgaande kennisgeving, maar Briggs & Stratton is niet verplicht om de Website bij te werken of fouten te corrigeren. Briggs & Stratton kan de Website op elk gewenst moment opschorten of staken of materiaal van de Website wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

16. Vooruitblikkende verklaringen

Deze Website kan vooruitblikkende verklaringen bevatten die kunnen zijn gebaseerd op veronderstellingen met betrekking tot de activiteiten, vooruitzichten of toekomstige resultaten van Briggs & Stratton. Deze vooruitblikkende verklaringen zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden en bepaalde factoren kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de vooruitblikkende verklaringen. Deze factoren worden besproken in de archivering van Briggs & Stratton bij de Securities Exchange Commission.

17. Toepasselijk wetgeving

Met uitzondering van de arbitrageovereenkomst in Paragraaf 17, die wordt geregeld door de Federale Arbitragewet, zijn deze voorwaarden en bepalingen onderworpen aan de wetten van de staat Wisconsin, VS, zonder effect te hebben op enige beginselen van conflicten van wetten.

18. Wederzijdse arbitrageovereenkomst

 1. Gedekte claims. U EN BRIGGS & STRATTON KOMEN IN ONDERLING OVERLEG OVEREEN DAT ALLE CLAIMS OF GESCHILLEN, VERLEDEN, HEDEN OF TOEKOMST, DIE U MOGELIJK HEBT TEGEN BRIGGS & STRATTON OF DIE BRIGGS & STRATTON TEGEN U KAN HEBBEN, MET INBEGRIP VAN ELKE CLAIM OF GESCHIL DIE VOORTKOMT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN OF EEN OVERTREDING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, TENZIJ SPECIFIEK HIERONDER UITGESLOTEN, ZAL WORDEN BESLIST DOOR EEN ARBITER VIA ARBITRAGE EN NIET DOOR EEN RECHTER OF JURY OF ENIGE ANDERE ARBITRAGEPROCEDURE (“ARBITRAGEOVEREENKOMST”). De enige claims en geschillen die aan arbitrage zijn onderworpen, zijn echter die waarbij, bij gebrek aan deze arbitrageovereenkomst, de toepasselijke wetgeving zou kunnen worden toegepast.
 2. Autoriteit. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of vorming van de arbitrageovereenkomst op te lossen. De voorgaande zin is niet van toepassing op de hieronder in Paragraaf 17(e) beschreven Kwijtschelding Inzake Groepsacties. Ongeacht andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de regels of procedures van de Amerikaanse arbitrage vereniging (“AAA”), kan elk geschil met betrekking tot de interpretatie, toepasbaarheid, afdwingbaarheid of formulering van de Kwijtschelding Inzake Groepsacties alleen door een rechtbank worden bepaald en niet door een arbiter.
 3. Toepasselijk wetgeving. Deze Arbitrageovereenkomst en deze Paragraaf 17 zijn onderworpen aan de Federale Arbitragewet (9 U.S.C. § 1 en volgende) (“FAA”).
 4. Uitgesloten claims en geschillen. U en Briggs & Stratton zijn het erover eens dat de volgende claims of geschillen zijn uitgesloten van en niet onder deze Arbitrageovereenkomst vallen: (1) enige claim of geschil met betrekking tot afdwinging of bescherming, of betreffende de geldigheid van uw intellectuele eigendomsrechten van uw of Briggs & Stratton; (2) individuele vorderingen aanhangig gemaakt bij de rechtbank voor geringe vorderingen; (3) elke claim die expliciet in een toepasselijk federaal statuut wordt gesteld, kan niet worden gearbitreerd; en (4) elke vordering voor een voorlopige voorziening. Bovendien verhindert niets in deze Arbitrageovereenkomst het maken van een melding bij of indienen van een claim of beschuldiging bij een overheidsinstantie. AFSTAND DOEN VAN HET RECHT OM EEN EISER OF EEN GROEPSLID TE ZIJN BIJ EEN GROEPSACTIE. De partijen komen overeen om enige claim of geschil in arbitrage te brengen op individuele basis, en niet als een groep of collectieve actie, en er zal geen recht of autoriteit zijn voor enige claim of geschil om te worden gebracht, gehoord of gearbitreerd als een groep of collectieve actie (“Kwijtschelding Inzake Groepsacties”).
 5. Regels/normen die van toepassing zijn. De arbitrage zal worden uitgevoerd voor een enkele arbiter volgens de commerciële arbitrageregels (de “AAA-regels”) van de AAA en, waar van toepassing, de aanvullende procedures voor consumentengerelateerde geschillen van (“AAA consumentenregels”), die beide beschikbaar zijn op de AAA-website (www.adr.org).
  • Een partij die een eis of geschil onder deze Arbitrageovereenkomst wenst te arbitreren, moet uiterlijk bij het verstrijken van de verjaringstermijn die de toepasselijke wet voorschrijft voor de beweerde claim een arbitrageprocedure starten. De arbiter past de verjaringstermijn toe die zou zijn toegepast als de vordering of het geschil voor de rechter was gebracht. De arbiter kan een rechtsmiddel toewijzen waartoe een partij op grond van toepasselijk recht en deze Algemene Voorwaarden gerechtigd is, maar rechtsmiddelen zullen beperkt zijn tot die welke een partij in zijn of haar individuele hoedanigheid ter beschikking zou staan. Geen rechtsmiddelen die anders beschikbaar zouden zijn onder de toepasselijke wetgeving zullen worden verbeurd. De arbiter past de inhoudelijke federale, staats- of lokale wetgeving toe die van toepassing is op de beweerde claims. De arbiter is niet bevoegd om een ander inhoudelijk recht toe te passen. De partijen hebben het recht om voldoende civiele onderzoeken uit te voeren en aanwezige getuigen en bewijsmateriaal voor te leggen om hun zaken en verweren te presenteren, en elk geschil hierover zal worden beslist door de arbiter. De arbitrageprocedure vindt plaats in de stad of provincie waar u woont, tenzij elke partij anderszins akkoord gaat. Een rechtbank met competente jurisdictie heeft de bevoegdheid om een oordeel uit te spreken over het besluit/de uitspraak van de arbiter.
  • De kosten voor het uitvoeren van de arbitrage en uw aandeel in de arbitragecompensatie worden geregeld door de AAA-regels (en, waar van toepassing, beperkt door de AAA-consumentenregels). In alle gevallen waarin de wet dit vereist, betaalt Briggs & Stratton de kosten van de arbiter en de kosten voor het uitvoeren van de arbitrage. Indien volgens toepasselijke wetgeving Briggs & Stratton niet verplicht is om alle arbiters en/of arbitragekosten te betalen, worden deze vergoeding(en) verdeeld overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en de AAA-regels en/of AAA-consumentenregels, en eventuele geschillen in die zin dat de kwestie zal worden opgelost door de arbiter. Partijen zijn verantwoordelijk voor hun eigen advocatenhonoraria, onder voorbehoud van eventuele rechtsmiddelen waarop die partij later op basis van toepasselijke wetgeving recht kan hebben.

19. Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Briggs & Stratton, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, distributeurs, dealers en licentiegevers; en hun respectieve functionarissen, bestuurders, medewerkers, contractanten, tussenpersonen, licentiegevers en leveranciers van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, vonnissen, gunningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief redelijke honoraria van advocaten) die voortvloeien uit, direct of indirect: (a) uw gebruik van of het onvermogen om de Website te gebruiken; (b) uw overtreding van deze Algemene Voorwaarden, (c) uw overtreding van toepasselijke wet- of regelgeving; (d) uw schending van de rechten van een ander; of (e) uw inhoud, te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren. Briggs & Stratton behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over alle zaken die op andere wijze onderworpen zijn aan uw vrijwaring over te nemen. U zult in geen geval een dergelijke claim of kwestie afhandelen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Briggs & Stratton.

20. Het recht om te beëindigen

We behouden ons het recht voor om uw toegang tot of gebruik van de Website zonder kennisgeving te allen tijde en om welke reden dan ook te blokkeren, te weigeren of te beëindigen. We kunnen besluiten om de Website op elk gewenst moment naar eigen goeddunken te beëindigen.

21. Algemene bepalingen.

Geen enkele agentschap, partnerschap, joint venture, werkgever-medewerker of franchisegever-franchisenemer relatie is bedoeld of gecreëerd door deze Algemene Voorwaarden. Het nalaten door ons om enige bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Briggs & Stratton met betrekking tot het onderwerp. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen de overblijvende bepalingen voor zover mogelijk worden gehandhaafd en blijven de overige bepalingen volledig van kracht en effectief, behalve waar dit op grond van toepasselijke nationale wetgeving is verboden.

U stemt ermee in dat, tenzij anders aangegeven in deze Algemene Voorwaarden, er geen derde begunstigden zijn van deze Algemene Voorwaarden. Alle kennisgevingen die door een partij worden verstrekt in verband met deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn verstrekt op de dag dat ze worden ontvangen, hetzij per e-mail, koerier, bezorgdienst, of in de VS, voldoende gefrankeerd, gecertificeerd of geregistreerd, ontvangstbewijs vereist, en als volgt geadresseerd: Uw adres voor dergelijke kennisgevingen is uw e-mailadres en/of fysiek adres dat u aan Briggs & Stratton hebt verstrekt. Het adres van Briggs & Stratton voor dergelijke kennisgevingen is Briggs & Stratton, LLC, tav: General Counsel, Legal Department, en PO Box 702, Wauwatosa, WI 53202-0702. De bijschriften in deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden gewijzigd behalve schriftelijk vastgelegd door beide partijen of door middel van een nieuwe plaatsing door Briggs & Stratton, zoals hieronder beschreven. Deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof ze gezamenlijk zijn opgesteld door de partijen. Briggs & Stratton is niet aansprakelijk jegens u voor enige tekortkoming of vertraging bij het nakomen van haar verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden indien een dergelijk verzuim of vertraging wordt veroorzaakt door een gebeurtenis of omstandigheid die niet binnen de controle door Briggs & Stratton valt, waaronder zonder beperking, stakingen, uitsluitingen en andere industriële geschillen, uitval van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, ontploffing, terreurdaden of ongevallen.

22. Productbeschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid

Briggs & Stratton maakt lijsten, beschrijvingen, afbeeldingen, kenmerken, specificaties en prijzen beschikbaar met betrekking tot de producten en diensten die we te koop aanbieden op de website (“Producten”). Bepaalde gewichten, afmetingen en andere beschrijvingen van de Producten op de Website zijn bij benadering en worden uitsluitend voor het gemak verstrekt. Het opnemen van Producten op de Website houdt niet in of garandeert niet dat deze Producten beschikbaar zullen zijn op het moment van bestellen of beschikbaar zijn tegen de eerder vermelde prijs.

Alle prijzen op deze website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We zijn niet verantwoordelijk voor prijs-, typografische of andere fouten in een aanbieding door ons en we behouden ons het recht voor om bestellingen die voortvloeien uit dergelijke fouten te annuleren.

Online prijzen kunnen variëren tussen de prijzen in winkels en de Websites.

Lees altijd de labels, waarschuwingen, aanwijzingen en andere informatie die bij het Product is geleverd voordat u het Product gebruikt.

23. Productbestellingen; bevestigingen; afwijzingen of annuleringen

U kunt een bestelling plaatsen voor een Product dat op onze website wordt weergegeven door ons winkelwagentje te gebruiken. Wanneer u een bestelling plaatst met behulp van ons winkelwagentje, zullen we de prijzen en beschikbaarheid van het Product bevestigen. Als u een promotiecode gebruikt, moet u die code bij het afrekenen in het daarvoor bestemde veld 'Promocode' invoeren om de promotie in te wisselen.

Indien het Product beschikbaar is wanneer u uw bestelling plaatst, sturen wij u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling. De orderbevestiging moet de prijs en verzendinformatie bevatten.

Uw ontvangst van een orderbevestiging van ons is geen acceptatie van uw bestelling. Briggs & Stratton behoudt zich het recht voor om na ontvangst van uw bestelling uw bestelling om welke reden dan ook te accepteren of te weigeren.

Indien we uw bestelling weigeren of annuleren, proberen we u hiervan op de hoogte te stellen via het e-mailadres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. We brengen over het algemeen geen kosten in rekening op uw creditcard/betaalpas of schrijven van uw bankrekening af indien we een bestelling weigeren. Indien we echter een betaling hebben verwerkt, zullen we een teruggave verwerken als er kosten in rekening zijn gebracht met uw kaart of uw bankrekening. Individueel bankbeleid bepaalt wanneer dit bedrag wordt bijgeschreven op uw account.

We behouden ons het recht voor, met of zonder voorafgaande kennisgeving, om een of meer van de volgende dingen te doen: (i) de beschikbare hoeveelheid beperken of een Product stopzetten; (ii) voorwaarden op te leggen voor het naleven van een promotiecode of een andere soortgelijke promotie; (iii) elke gebruiker ontslaan van het doen of voltooien van enige of alle online aankopen; en (iv) weigeren ome enige gebruiker een Product te verstrekken.

24. Prijs, belastingen en verzendkosten

Door uw aankoop aan het einde van het afrekenproces te bevestigen, gaat u ermee akkoord om de Producten te accepteren en te betalen tegen de vermelde prijs bij het plaatsen van de bestelling. U moet Producten in Amerikaanse dollars betalen met een van de betaalmethoden die op deze website worden aangeboden. We moeten de betaling ontvangen vóór onze acceptatie of verzending van een bestelling.

De vermelde prijzen zijn exclusief belastingen of heffingen voor verzending en verwerking. Alle dergelijke belastingen en heffingen worden toegevoegd aan uw Producttotaal en worden gespecificeerd in uw winkelwagen en in de bevestigingsmail van uw bestelling. Over het algemeen wordt er niets in rekening gebracht voor uw bestelling totdat de bestelling wordt verzonden.

25. Betaalmethoden

U moet voor de Producten betalen die op de Website worden aangeboden met behulp van een van de betaalmethoden die u ter beschikking zijn gesteld. Wij accepteren voor alle aankopen Visa, American Express, Mastercard en Discover.

U zult bepaalde persoonlijke informatie moeten verstrekken die relevant zijn voor uw aankoop, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendinformatie. Door dergelijke persoonlijke informatie in te dienen, verleent u ons of de derde partij die namens ons die gegevens verzamelt het recht om dergelijke gegevens aan derde partijen te verstrekken om de afronding van transacties die door u of namens u zijn gestart, te vergemakkelijken. Verificatie van de gegevens kan vereist zijn voorafgaand aan de bevestiging of voltooiing van een aankoop.

U verklaart en garandeert dat: (i) de betalingsgegevens die u ons verstrekt waar, correct en volledig zijn, (ii) u naar behoren gemachtigd bent om een dergelijke betaalmethode voor de aankoop te gebruiken, (iii) uw bank- of creditcardbedrijf de lasten die u hebt gemaakt honoreren en (iv) u betaalt de door u gemaakte kosten tegen de vermelde prijzen, inclusief alle toepasselijke belastingen, indien van toepassing.

Als u onware of onjuiste gegevens verstrekt, hebt u deze Algemene Voorwaarden geschonden en kunnen wij uw bestelling annuleren.

Over het algemeen belasten wij uw creditcard of betaalkaart niet totdat we de bestelling naar u hebben verzonden of de beschikbaarheid bevestigen. We kunnen echter een pre-autorisatie uitvoeren voor uw orderbedrag bij de uitgever van uw creditcard/betaalkaart op het moment dat u de bestelling plaatst, wat van invloed kan zijn op uw beschikbare tegoed.

Wanneer u per cheque betaalt, machtigt u Briggs & Stratton of door haar aangewezen verwerker(s) voor het verwerken van cheques om gegevens van uw cheque te gebruiken om een eenmalige elektronische afschrijving van uw rekening bij de financiële instelling die op uw cheque vermeld staat uit te voeren. Deze elektronische afschrijving is voor het bedrag van uw cheque; er wordt geen extra bedrag aan dit bedrag toegevoegd. Indien we uw elektronische betaling niet kunnen innen, zullen we een concept opstellen ten laste van uw rekening. Indien u niet over voldoende saldo op uw rekening beschikt, wordt een vergoeding van $ 25 elektronisch van uw rekening afgeschreven.

Neem contact op met onze Klantenservice als u meer wilt weten over andere betalingsmogelijkheden.

26. Verzending

Wanneer u een bestelling plaatst, zullen wij u verschillende verzendopties aanbieden. We zullen verzendmethode gebruiken die u hebt verzocht. U bent verantwoordelijk voor het betalen van verzend- en administratiekosten op het moment van het plaatsen van uw bestellingen.

Het eigendom en het risico van verlies voor de Producten die u bestelt, worden aan u overgedragen bij levering van de Producten aan de transporteur. Verzend- en leverdatums zijn slechts schattingen en kunnen niet worden gegarandeerd. De geschatte levertijden worden bepaald op basis van de verzendmethode die wordt gekozen wanneer Producten worden gekocht en de bestemming van de Producten. We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen bij verzending.

We verzenden uw Producten naar een door u opgegeven adres, indien van toepassing, zolang dit adres compleet is en voldoet aan de verzendbeperkingen. We beperken de levering van de Producten buiten de VS. Indien we de Producten niet kunnen verzenden, zullen we het volledige bedrag dat u hebt betaald, inclusief verzendkosten, afhandeling, verzekering of andere kosten, terugbetalen.

27. Vertraging in verzending

 1. Initiële vertraging. Indien we na uw bestelling weten dat we niet kunnen verzenden binnen de tijd die is vermeld in uw orderbevestiging of binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling, vragen we uw toestemming voor een herziene verzenddatum. In dat verzoek geven we u een definitieve herziene verzenddatum of geven we aan dat we geen definitieve herziene verzenddatum kunnen opgeven. Indien u niet wilt wachten, kunt u uw bestelling annuleren door de Klantenservice te bellen op het gratis nummer: 1 (800) 444-7774 (alleen VS en Canada) of via onze website. Bij annulering ontvangt u een volledige en spoedige terugbetaling. Indien we niets van u vernemen voordat we het Product verzenden op de herziene verzenddatum, gaan we ervan uit dat u akkoord bent gegaan met de vertraging van deze verzending.
 2. Tweede vertraging. Indien onze vertraging voor een nieuwe definitieve verzenddatum meer dan 30 dagen na de oorspronkelijke leverdatum is of als we de datum dat we kunnen verzenden niet weten, zullen we de aard van het probleem voor de nalevering uitleggen. Indien u niet wilt wachten, kunt u uw bestelling annuleren en een spoedige terugbetaling ontvangen door te bellen naar ons gratis telefoonnummer voor de Klantenservice of door contact met ons op te nemen via onze website. Indien we niets van u horen en we niet binnen 30 dagen na de oorspronkelijke bezorgdatum verzenden, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd en wordt uw geld teruggestort. Indien u niet wilt dat uw bestelling 30 dagen later automatisch wordt geannuleerd dan de oorspronkelijke verwachte leverdatum, kunt u ons verzoeken uw bestelling te bewaren en later te vervullen. Indien u ons verzoekt om uw bestelling te bewaren en later te vervullen, heeft u nog steeds het recht om de bestelling op elk gewenst moment te annuleren voordat we deze naar u verzenden. U kunt ons gratis telefoonnummer of onze website gebruiken om ons te vragen uw bestelling later te vervullen of te annuleren.
 3. Verlengde vertragingen. Indien we het Product nog steeds niet kunnen verzenden op de definitief herziene verzenddatum in onze meest recente kennisgeving van vertraging, zullen we uw toestemming vragen voor een nieuwe vertraging en u een nieuwe kennisgeving van vertraging aanbieden. In die kennisgeving geven we een nieuwe definitieve verzenddatum of, indien onbekend, een verklaring dat we geen definitieve verzenddatum kunnen opgeven. We zullen u aangeven dat als u ervoor kiest om niet te wachten, u onmiddellijk kunt annuleren en een volledige en spoedige terugbetaling kunt krijgen. Tenzij we een bericht ontvangen dat u ermee akkoord gaat te wachten na de meest recente definitief herziene verzenddatum en er is nog niets aan u verzonden, wordt uw bestelling automatisch geannuleerd en wordt een spoedige terugbetaling uitgevoerd. We bieden u de mogelijkheid om te annuleren door een gratis antwoordkaart, een gratis telefoonnummer of een website te verstrekken. Indien we geen nieuwe definitieve herziene verzenddatum kunnen afgeven, zullen we u informeren over de reden van de vertraging en als u instemt met de onbepaalde vertraging, kunt u de bestelling op elk moment annuleren tot het moment waarop het aan u wordt verzonden. We betalen u binnen zeven werkdagen na het annuleren van de bestelling terug. U wordt gecrediteerd naar dezelfde betaalmethode die is gebruikt om de originele aankoop op de Website te maken.
 4. Geen verzending ontvangen. In het onwaarschijnlijke geval dat uw bestelling nooit aankomt, moeten we binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de e-mail ter bevestiging van de verzending via e-mail en/of telefoon op de hoogte worden gesteld van verloren artikelen. We zorgen ervoor dat het Product naar u wordt verzonden.

28. Productgaranties

Alle Producten die op de Website worden verkocht en die door Briggs & Stratton worden vervaardigd, zijn onderhevig aan de Productgarantie van Briggs & Stratton.

29. Retourzendingen en terugbetalingen

Met uitzondering van elk Product dat op de Site is aangeduid als niet-retourneerbaar of als anderszins voorzien in een Productgarantie, accepteren wij een retourzending van het Product tegen terugbetaling van uw aankoopprijs, verminderd met de oorspronkelijke verzend- en administratiekosten, op voorwaarde dat deze retourzending plaatsvindt binnen dertig dagen na verzending en op voorwaarde dat deze producten in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd. Om producten te retourneren, moet u 1 (800) 444-7774 bellen of een e-mail sturen naar onze afdeling Retourzendingen om een Return Merchandise Authorization (“RMA”)-nummer te krijgen voordat u uw product retourneert. Wij accepteren geen retourzending zonder RMA-nummer. U bent verantwoordelijk voor alle verzend- en afhandelingskosten van geretourneerde artikelen. U draagt het risico van verlies tijdens de verzending van geretourneerde Producten. Wij raden u aan uw retourzending volledig te verzekeren tegen verlies of beschadiging en gebruik te maken van een verzender die u een bewijs van levering kan leveren voor uw bescherming.

30. Naleving van wetgeving

Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te zijn van alle toepasselijke lokale, provinciale, federale en internationale wetten met betrekking tot de aankoop, ontvangst, bezit, gebruik en verkoop van Producten die u via deze website hebt gekocht. Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat u de Producten op een veilige en rechtmatige manier zult gebruiken.

31. Contactgegevens

Briggs & Stratton of onze tussenpersonen kunnen telefonisch of per sms contact met u opnemen over uw account of uw bestellingen. U gaat ermee akkoord dat we dergelijke oproepen of sms-berichten kunnen plaatsen met behulp van een automatisch oproep/apparaat voor aankondigingen. U stemt ermee in dat wij dergelijke oproepen of sms’en naar een mobiele telefoon of een soortgelijk apparaat kunnen verzenden. U stemt ermee in dat we, voor trainingsdoeleinden of om de kwaliteit van onze dienst te evalueren, telefoongesprekken die u met ons hebt, kunnen beluisteren en opnemen.

32. Promoties

Alle sweepstakes, wedstrijden, verlotingen of andere promoties (“Promoties”) die via de Website beschikbaar worden gesteld, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Algemene Voorwaarden. Indien u deelneemt aan een van de Promoties, lees dan de toepasselijke regels en ons Privacybeleid. Indien de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

33. Kennisgeving voor inwoners van Californië

Volgens artikel 1789.3, Burgerlijk Wetboek Californië, hebben gebruikers in Californië recht op de volgende kennisgeving van consumentenrechten: Indien u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de website, kunt u contact met ons opnemen.

U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar Briggs & Stratton, LLC Headquarters, P.O. Box 702 Milwaukee, WI, 53201, of door ons te bellen op 1 (800) 444-7774. Inwoners van Californië kunnen de Klachtenbijstandseenheid van de afdeling Consumentenservice van de afdeling Consumentenzaken in Californië bereiken per post op 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834, of telefonisch op (916) 445-1254 of (800) 952 -5210 (alleen VS en Canada).

34. Juridische Kennisgeving voor inwoners van New Jersey

De wet inzake Waarheid voor Consumenten Contract, Garantie en Kennisgeving (“TCCWNA”) van New Jersey legt beperkingen op aan de bepalingen van bepaalde schriftelijke contracten, zoals contracten die bepalingen bevatten die een duidelijk vastgesteld wettelijk recht van een consument schenden, of de verantwoordelijkheid van een verkoper, zoals vastgesteld door staats- of federale wetgeving. Volgens de TCCWNA kan in geen enkel consumentencontract worden vermeld dat een van de bepalingen ervan in een aantal rechtsgebieden nietig, niet afdwingbaar of niet toepasselijk is, zonder te specificeren welke bepalingen al dan niet, niet ongeldig, niet afdwingbaar of niet toepasselijk zijn in New Jersey. De volgende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op ingezetenen van New Jersey: (1) in de paragraaf Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid: (a) de bepaling betreffende het beperken van onze aansprakelijkheid voor verlies of schade is niet van toepassing op inwoners van New Jersey voor zover wij nalatig waren of onze verplichting jegens u hebben geschonden, en (b) de bepaling betreffende de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet van toepassing is op inwoners van New Jersey met betrekking tot punitieve schade, verlies van gegevens en verlies van of schade aan eigendom; (2) in de paragraaf Vrijwaring is de bepaling met betrekking tot de vrijwaring door u niet van toepassing op ingezetenen van New Jersey, tenzij u nalatig bent geweest of deze algemene voorwaarden hebt geschonden; en (3) in de sectie Arbitrage is de bepaling betreffende de uitsluiting of beperking van bepaalde schade niet van toepassing op inwoners van New Jersey met betrekking tot punitieve schade, verlies van gegevens en verlies van of schade aan eigendommen.

35. Wijzigingen

Briggs & Stratton behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. U dient deze Algemene Voorwaarden en die elders op de website van Briggs & Stratton regelmatig te lezen, aangezien deze bindend voor u zijn, periodiek kunnen worden gewijzigd en mogelijk worden vervangen door specifieke voorwaarden elders op de website van Briggs & Stratton. Uw voortgezet gebruik van de Website na het plaatsen van herziene Algemene Voorwaarden betekent dat u de wijzigingen accepteert en ermee instemt.