Motor wil niet startenVeel problemen met de motorprestaties kunnen worden gekoppeld aan onderhoudsproblemen zoals oude brandstof, vuil luchtfilter, vervuilde bougie en oude olie. Hieronder staan enkele veelvoorkomende problemen die de oorzaak kunnen zijn dat een motor niet start. Basis onderhoudsspecificaties met betrekking tot deze problemen zijn beschikbaar in uw gebruikershandleiding. Als u met de onderstaande suggesties voor het oplossen van problemen uw apparatuur niet werkend krijgt, raden we u aan contact op te nemen met een plaatselijke Simplicity-dealer.

BRANDSTOFPROBLEMEN
Is de brandstof vers?
Als de brandstof meer dan 30 dagen oud is, vervang het dan door verse, behandelde brandstof.

Is de brandstoftank leeg?
Vul de brandstoftank; als de motor nog steeds heet is, wacht dan tot deze is afgekoeld voordat u de tank vult.

Is de afsluitklep gesloten?
Open de brandstofkraan

Is de brandstof vermengt met water?
Maak de tank leeg, vervang de brandstof en controleer op lekken in de tankdop.

Is de tankdop verstopt of kan deze niet ontluchten?
Zorg ervoor dat de dop kan ontluchten en dat de luchtgaten niet verstopt zijn.

PROBLEMEN MET ONTSTEKING
Is de bougie vervuild?
Verwijder de bougie; maak het contact schoon of vervang de bougie.

Is de bougiekabel defect?
Test de kabel met een vonkentester en test vervolgens de motor.

Heeft de noodstopschakelaar kortsluiting?
Repareer of vervang de noodstopschakelaar.

Is de vliegwielspie beschadigd? Stopte de motor plotseling na het raken van een voorwerp?
Als de motor abrupt stopte (nadat het maaiblad bijvoorbeeld een voorwerp heeft geraakt), kan de vliegwielspie zijn gescheurd. Het onderzoek, de diagnose en de correctie van deze toestand kan meestal het beste worden uitgevoerd door een lokale Simplicity-dealer.

COMPRESSIEPROBLEMEN
Zijn de kleppen, zuiger, cilinder of drijfstang beschadigd?
Om vast te stellen of er een compressieprobleem is, moet meestal een compressietest worden uitgevoerd. Als de test een slechte compressie aangeeft, moeten de kleppen, zuiger en cilinder fysiek worden geïnspecteerd op schade. Het onderzoek, de diagnose en de correctie van deze toestand kan meestal het beste worden uitgevoerd door een lokale Simplicity-dealer.


Lees en respecteer de toepasselijke veiligheidsinformatie in uw gebruikershandleiding. De hierboven verstrekte informatie is niet bedoeld ter vervanging van werk dat door een erkende Simplicity-dealer moet worden uitgevoerd. Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle informatie die op deze website wordt gepresenteerd. Zorg ervoor dat u altijd uw gebruikershandleiding volledig leest en begrijpt.